Från Hand Till Hand r.f.

Från Hand Till Hand r.f. (FHTH) är en biståndsförening som arbetar för skolcentret Boston Children Center i utkanten av Nairobi, Kenya. Centret har idag en förskola, en grundskola, ett gymnasium med internat och ett skyddshem. Föreningen FHTH grundades år 2014 och bedriver huvudsakligen fadderverksamhet vid centret.

Boston Children Centre spelar en viktig roll för barnen och för hela byn. Genom tillgång till utbildning av hög kvalitet som barnen får vid centret kommer de att lyckas komma ur fattigdom. De kan fortsätta studera vidare på universitet och högskolor och efter slutförda studier kan de bli anställda eller starta egna företag och få en inkomst. 

Tillsammans kan vi rädda många barn genom att ge dem en utbildning och därmed skapa en bättre värld för dem. 

Kom med och bli fadder!

Kontakta oss

  Thank you! Your message has been sent.
  Unable to send your message. Please fix errors then try again.

  Från Hand Till Hand rf, 
  Sandåsvägen 4 C4
  22100 Mariehamn

  +358 400 364999