Om Boston Children Centre

Skolcentret Boston Children Centre ligger i Matopeni, Kenya, ca 20 km från Nairobis internationella flygplats, i ett av många slumområden i regionen. Många människor bor i små plåtskjul och trängs på en liten yta utan elektricitet, vatten eller sanitära utrymmen. Smittosamma sjukdomar skördar årligen många offer i området. Ett av de största hoten är den kraftiga spridningen av hiv/aids. När föräldrarna dör i sjukdomen lämnas många barn ensamma och de tvingas livnära sig på barnarbete, prostitution och kriminalitet.

Boston Children Center's hemsida

Centret har också två brunnar, ett grönsaksland och hönsuppfödning i en liten skala. Skolan är idag en integrerad del av närsamhället och ett lyft för hela byn. Inflyttningen till Matopeni har ökat under de senaste åren tack vare att undervisningen har hög kvalitet och det finns tillgång till vatten. Skolan säljer vatten till grannarna i byn och får inkomster från det.

För att täcka en del av de löpande kostnaderna såsom mat, skolmaterial, skoluniformer, personalkostnader, mm. uppbär skolan en blygsam skolavgift. Även den låga skolavgiften är oöverkomlig för många familjer, och föräldralösa barn har överhuvudtaget ingen chans att gå i skola utan stöd för deras utbildning. De flesta av barnen får mat bara i skolan, på kvällar och helger är de utan mat eftersom det inte finns något att äta i hemmen.