Hur kan du hjälpa?

Bli fadder för ett individuellt barn, 25 €/månad

 Bli fadder för skyddshemmet, 25 €/månad

Bli medlem i föreningen, 15 €/år

Om du vill bli medlem i föreningen, eller önskar ta ett fadderbarn, anmäl ditt intresse här. Som medlem får du kontinuerlig information om föreningens verksamhet och vad som händer i Boston Children Centre i form av ett månatligt nyhetsbrev per e-post. Som medlem har du rätt att delta i föreningens medlemsmöten och kan påverka föreningens verksamhet. Som fadder får du ett foto av ditt barn och information om barnets bakgrund. Du får betyg och brev tre gånger per år, så du kan följa med ditt barns utveckling. Du kan ha personlig kontakt med barnet. Som fadder får du också ett nyhetsbrev varje månad per e-post.

Ge ett valfritt bidrag till föreningens konto

Mottagare: Från Hand Till Hand r.f.
Kontonummer:
FI43 6601 0010 1923 34,  SWIFT/BIC-kod AABAFI22 Ålandsbanken

Ge föreningens kondoleans, min. 22 €  
www.nocturne.ax/bestall-kondoleans