Skyddshemmet

Skyddshemmet är en viktig del av Boston Children Centre. Barnen i slummen har extremt hårda levnadsvillkor. Kampen för överlevnad tvingar dem att  utveckla skadliga beteenden. Skyddshemmet är räddningen för många av dessa utsatta och fattiga barn: ett hem där de får omsorg, vård och kärleksfull uppfostran, där lär de sig att anpassa sig till skolans regler och miljö. Vissa av barnen övergavs av sina släktingar efter att deras föräldrar har avlidit. Centrets personal gör sitt yttersta för att uppmuntra och medverka till att kontakterna mellan barnen och deras avlägsna släktingar upprätthålls för att förhindra att familjebanden helt klipps av.