Utbildning och byutveckling

Boston Children Centre startades 2002 av en lokal förening med målsättningen att erbjuda utbildning för de allra fattigaste barnen på orten. Skolan började sin verksamhet med några få elever i små plåtskjul. I dag har centret en förskola, en åttaårig grundskola, ett fyraårigt gymnasium med internat och ett skyddshem för barn som inte har någonstans att ta vägen.

Centret har också två brunnar, ett grönsaksland och hönsuppfödning i en liten skala. Skolan är idag en integrerad del av närsamhället och ett lyft för hela byn. Inflyttningen till Matopeni har ökat under de senaste åren tack vare att undervisningen har hög kvalitet och det finns tillgång till vatten. Skolan säljer vatten till grannarna i byn och får inkomster från det.

För att täcka en del av de löpande kostnaderna, mat, skolmaterial, skoluniformer, personalkostnader, mm. uppbär skolan en blygsam skolavgift. Även den låga skolavgiften är oöverkomlig för många familjer, och föräldralösa barn har överhuvudtaget ingen chans att gå i skola utan stöd för deras utbildning. De flesta av barnen får mat bara i skolan, på kvällar och helger är de utan mat eftersom det inte finns något att äta i hemmen.